اتاق ویژه خصوصی(VIP)

اتاق های ویژه خصوصی(VIP) بیمارستان ارجمند از آبان ماه ۱۳۹۳ جهت ارائه به مراجعین افتتاح شد.

 

نوشتن دیدگاه