افتتاح سالن امتحانات دانشکده پزشکی

سالن امتحانات دانشکده پزشکی در محل مرکز آموزشی درمانی افضلی پور  دوشنبه ۵ مهرماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای هیات علمی بالینی، هیات رئیسه دانشگاه، روسا و مدیران بیمارستان های دولتی و خصوصی افتتاح شد.

ادامه خبر را در لینک زیر ملاحضه فرمایید.

http://news.kmu.ac.ir/Ap
p_Web/(Guest)/News/Full.aspx?&ID=17167

img_0082

img_0094

نوشتن دیدگاه