بازدید آقای دکتر ارجمند از پروژه های در حال ساخت بیمارستان افضلی پور

آقای دکتر ارجمند بهمراه  اعضای هیات علمی بالینی دانشگاه و روسا و مدیران بیمارستان های دولتی و خصوصی و اعضای هیات رئیسه دانشگاه از پروژه های در حال ساخت بیمارستان افضلی پور که شامل بلوک های زایمانی، اورژانس، کلینیک ویژه، بخش اعصاب و روان و پیوند اعضا بود بازدید کردند .

متن کامل خبر را در لینک زیر مشاهده فرمایید

http://news.kmu.ac.ir/App_Web/(Guest)/News/Full.aspx?&ID=17168

g-2 e-9

نوشتن دیدگاه