بازدید ریاست محترم اداره اوقاف و هیات همراه

بازدید ریاست محترم اداره اوقاف و هیات همراه از بیمارستان ارجمند

۱۳۹۷/۰۵/۲۸

 

نوشتن دیدگاه