بیمارستان ارجمند با مشارکت کلیه کارکنان متعهد و با برخورداری از پزشکان ماهر , با توان علمی بالا , ارائه خدمات را به شرح زیر انجام میدهد :

* ارائه خدمات درمانی و تشخیصی ایمن به بیماران استان های کرمان و استان های همجوار