بیمارستان ارجمند با سابقه بیش از نیم قرن تجربه و خدمت صادقانه با برخورداری از پزشکان و پرسنل مجرب به عنوان عضوی از خانواده استان کرمان وظیفه تامین درمان و سلامت آنان را به طرق ذیل برعهده دارد :

* ارائه و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و تشخیصی به بیماران استان کرمان و استان های همجوار

* ارائه خدمات تشخیصی و درمانی مناسب به بانوان جهت زایمان سالم و بهداشتی