جشن روز پرستار سال ۱۳۹۸

جشن روز پرستار سال ۱۳۹۸ با حضور آقایان دکتر منوچهر ارجمند و دکتر بهرام پورسیدی در بیمارستان ارجمند باحضور پرستاران و سایر پرسنل بیمارستان انجام گردید.

بازدید آقای دکتر ارجمند از پروژه های در حال ساخت بیمارستان افضلی پور

آقای دکتر ارجمند بهمراه  اعضای هیات علمی بالینی دانشگاه و روسا و مدیران بیمارستان های دولتی و خصوصی و اعضای هیات رئیسه دانشگاه از پروژه های در حال ساخت بیمارستان افضلی پور که شامل بلوک های زایمانی، اورژانس، کلینیک ویژه، … ادامه

افتتاح سالن امتحانات دانشکده پزشکی

سالن امتحانات دانشکده پزشکی در محل مرکز آموزشی درمانی افضلی پور  دوشنبه ۵ مهرماه ۱۳۹۵ با حضور اعضای هیات علمی بالینی، هیات رئیسه دانشگاه، روسا و مدیران بیمارستان های دولتی و خصوصی افتتاح شد. ادامه خبر را در لینک زیر … ادامه