شرکت طبیبان ارجمند کارمانیا

شرکت طبیبان ارجمند کارمانیا به مدیرعاملی جناب آقای دکتر بهرام پورسیدی , مدیر داخلی جناب آقای دکتر رامین رجایی , مدیر پرستاری جناب آقای حمید ثمره , مدیر مالی جناب آقای حبیب الله محمدی و مدیر تاسیسات آقای زندی به … ادامه

راه اندازی فاز های جدید بیمارستان ارجمند

با همت تیم ریاست جدید بیمارستان ارجمند فاز های جدید بیمارستان راه اندازی و شروع بکار کرده است که در ادامه توضیح مختصری خدمتتان ارائه میگردد. راه اندازی بخش ICU بیمارستان با ۴ تخت فعال راه اندازی بخش انکولوژی بیمارستان … ادامه