پذیرش بیمارستان ارجمند در طول روز به مدت ۱۵ ساعت از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۰ به طور فعال و کارآمد در خدمت مراجعین می باشد.

مدارک لازم برای پذیرش:

  • دفترچه بیمه
  • دستور بستری پزشک
  • معرفی نامه بیمه تکمیلی (درصورت پوشش تحت بیمه تکمیلی)
  • حضور بیمار
  • حضور ولی قانونی بیمار برای بیماران کمتر از ۱۸ سال

 

مسئول واحد: افسانه نوحی

مسئول مدارک پزشکی: فرزانه امیری