اخبار

زنان و زایمان

چه زیباست صدای اولین گریه نوزادی را پدر و مادر جشن می گیرند و جایی برای نفر سوم بین خودشان باز می کنند...

دندانپزشکی

دندانپزشکی بیمارستان ارجمند

داخلی

بخش داخلی یکی از بخش های فعال بیمارستان ارجمند می باشد که شامل ۱۸ تخت می باشد. سرپرستار این بخش خانم سحر پرسا می باشد...

جراحی

این بخش از پزشکان و پرستاران مجرب و مهربانی برخوردار است. رئیس بخش جراحی آقای دکتر محمد جواد خدادوست می باشد و سرپرستار خانم مرجان هاشمی هستند...

اطفال

لطافت گل، پاکی آسمان، فرشته های خندان، عظمت روح اقیانوس ها را در چهره های معصومانه کودکان در بخش اطفال ارجمند می بینیم...

اطاق عمل

اطاق عمل بیمارستان ارجمند

اورژانس

اورژانس بیمارستان ارجمند

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی بیمارستان ارجمند

داروخانه

داروخانه بیمارستان ارجمند

کلینیک مامایی

کلینیک مامایی

شنوایی سنجی

شنوایی سنجی

متولدین ارجمند


اگر عکس یا خاطره ای از زمان تولد خود یا فرزندانتان در بیمارستان ارجمند دارید آنها را میتوانید در وب سایت بیمارستان ارجمند کرمان منتشر کنید.

ثبت در متولدین ارجمند