تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد وجود نازکت آرزوی گزند مباد

بخش داخلی یکی از بخش های فعال بیمارستان ارجمند می باشد که شامل ۱۸ تخت می باشد. سرپرستار این بخش خانم سحر پرسا می باشد.
مسئول و رئیس بخش داخلی خانم دکتر علوی می باشند.
این بخش شامل ۴ پرستار کارشناس و ۴ نفر کمک بهیار می باشد.
پزشکان مجرب و متخصص این بخش آقای دکتر محمود بهمنش، آقای دکتر سعید نوری، دکتر رضا مومنایی، دکتر فروغ فرج پور می باشند.
وسایل و امکانات این بخش بر اساس استاندارد می باشد که شامل … اورژانس الکتروشوک، دستگاه EKG، دستگاه گلوکومتر، اکسیژن سانترال و ساکشن سانترال می باشد.
در این بخش سه پزشک متخصص قلب به نام های جناب آقای دکتر شهرام یزدانپناه، جناب آقای دکتر کاظمعلی و سرکار خانم دکتر ایرانیان همکاری دارند.
در این بخش کنترل قند در بیماران دیابتی به نحو احسنت انجام می گیرد و آموزش لازم و کافی به بیماران توسط پزشک و پرستاران داده می شود.

پزشکان شاغل در بخش داخلی کادر درمانی واحد تعداد اتاق ها ئ تخت های بخش بیماری های شایع بخش
آقای دکتر سعید نوری رئیس بخش: خانم دکتر خاطره علوی داخلی ۱۸ تخت دیابتیک
خانم دکتر فروغ فرج پور سرپرستار بخش: خانم سحر پرسا آسم
خانم دکتر خاطره علوی جانشین سرپرستار: خانم مهدیه مهدی پور پنومونی
آقای دکتر رضا مومنایی تعداد کل پرسنل پرستاری: ۴ نفر بیماری های داخلی مغز و اعصاب
آقای دکتر محمود بهمنش تعداد کل کمک بهیار: ۴ نفر بیماری های گوارشی
فشار خون
رتال کولیک
MS

رسالت بخش داخلی
بخش داخلی بیمارستان ارجمند با هدف ارتقای سطح کیفی و کمی سلامت با استفاده از کادر مجرب و بهره گیری از دانش پزشکان محترم این واحد مصمم است با انجام پروسیجرهای تخصصی داخلی اعصاب قلب عفونی در جهت خدمات رسانی به بیماران نیازمند استان بویژه بیماران دیابتی گامهای مفید و موثری برداشته و موجبات ارتقاء خدمات سلامت را فراهم می نماید.