واحد شنوایی سنجی بیمارستان ارجمند در روزهای زوج ساعت ۱۶ آماده ارائه خدمات مورد نیاز به شما همشهریان عزیز استان میباشد.