Skip to main content

داخلی

تنت به ناز طبیبان نیازمند مبادوجود نازکت آرزوی گزند مباد

بخش داخلی یکی از بخش های فعال بیمارستان ارجمند می باشد که شامل ۱۸ تخت می باشد. سرپرستار این بخش خانم سحر پرسا می باشد.
مسئول و رئیس بخش داخلی خانم دکتر علوی می باشند.
این بخش شامل ۴ پرستار کارشناس و ۴ نفر کمک بهیار می باشد.
پزشکان مجرب و متخصص این بخش آقای دکتر محمود بهمنش، آقای دکتر سعید نوری، دکتر رضا مومنایی، دکتر فروغ فرج پور می باشند.
وسایل و امکانات این بخش بر اساس استاندارد می باشد که شامل … اورژانس الکتروشوک، دستگاه EKG، دستگاه گلوکومتر، اکسیژن سانترال و ساکشن سانترال می باشد.
در این بخش سه پزشک متخصص قلب به نام های جناب آقای دکتر شهرام یزدانپناه، جناب آقای دکتر کاظمعلی و سرکار خانم دکتر ایرانیان همکاری دارند.
در این بخش کنترل قند در بیماران دیابتی به نحو احسنت انجام می گیرد و آموزش لازم و کافی به بیماران توسط پزشک و پرستاران داده می شود.

پزشکان شاغل در بخش داخلیکادر درمانی واحدتعداد اتاق های تخت های بخشبیماری های شایع بخش
آقای دکتر سعید نوریرئیس بخش: خانم دکتر خاطره علویداخلی ۱۸ تختدیابتیک
خانم دکتر فروغ فرج پورسرپرستار بخش: خانم سحر پرساآسم
خانم دکتر خاطره علویجانشین سرپرستار: خانم مهدیه مهدی پورپنومونی
آقای دکتر رضا مومناییتعداد کل پرسنل پرستاری: ۴ نفربیماری های داخلی مغز و اعصاب
آقای دکتر محمود بهمنشتعداد کل کمک بهیار: ۴ نفربیماری های گوارشی
فشار خون
رتال کولیک
MS

رسالت بخش داخلی
بخش داخلی بیمارستان ارجمند با هدف ارتقای سطح کیفی و کمی سلامت با استفاده از کادر مجرب و بهره گیری از دانش پزشکان محترم این واحد مصمم است با انجام پروسیجرهای تخصصی داخلی اعصاب قلب عفونی در جهت خدمات رسانی به بیماران نیازمند استان بویژه بیماران دیابتی گامهای مفید و موثری برداشته و موجبات ارتقاء خدمات سلامت را فراهم می نماید.