Skip to main content

داروخانه

یا من اسمه دوا و ذکره شفا
داروخانه بیمارستان ارجمند با بیش از ۳۷ سال سابقه و تجربه کاری سال ها پیش با همت آقای عباس ایرانمنش راه اندازی شده است.
این واحد از واحدهای فعال بیمارستان می باشد. از بزرگترین و بهترین افتخارات درمانی بیمارستان ارجمند، مهیا بودن همیشگی داروهای درمانی و تجهیزات پزشکی در این مرکز بوده است که بار سنگینی از آن بر عهده داروخانه می باشد.
مسئول فنی داروخانه خانم دکتر مژگان قانعان (داروساز) می باشد و این واحد از ۸ الی ۱۲ و۱۶ الی ۱۹ فعال است.