Skip to main content

کلینیک مامایی

کلینیک مامایی بیمارستان ارجمند روزهای دوشنبه و چهار شنبه ساعت  ۱۱ – ۹ صبح بصورت رایگان با داشتن کادری مجرب آماده ارائه خدمات مورد نیاز به بانوان عزیز استان میباشد.