Skip to main content

راه اندازی فاز های جدید بیمارستان ارجمند

با همت تیم ریاست جدید بیمارستان ارجمند فاز های جدید بیمارستان راه اندازی و شروع بکار کرده است که در ادامه توضیح مختصری خدمتتان ارائه میگردد.

راه اندازی بخش ICU بیمارستان با 4 تخت فعال

راه اندازی بخش انکولوژی بیمارستان

راه اندازی بخش سونوگرافی بیمارستان

افزایش تخت های جراحی اتاق عمل بیمارستان

افزایش پرسنل بیمارستان

خرید تجهیزات تخصصی و پیشرفته مانند دستگاه رادیولوژی دیجیتال جدید , دستگاه سونوگرافی جدید , دستگاه   C-ARM , و بروزرسانی تجهیزات فرسوده بیمارستان

هنوز دیدگاهی ثبت نشده!

Your Email address will not be published.